Breaking News:

latest

Ở VIỆT NAM TẤT CẢ MỌI KHÁI NIỆM DANH XƯNG ĐỀU LÀ GIẢ, CHỈ CÓ NÔ LỆ LÀ THẬT.

Ở VIỆT NAM TẤT CẢ MỌI KHÁI NIỆM DANH XƯNG ĐỀU LÀ GIẢ, CHỈ CÓ NÔ LỆ LÀ THẬT. Chúng ta hãy đi vào phân tích từng khái niệm một cách khác...

Ở VIỆT NAM TẤT CẢ MỌI KHÁI NIỆM DANH XƯNG ĐỀU LÀ GIẢ, CHỈ CÓ NÔ LỆ LÀ THẬT.

Chúng ta hãy đi vào phân tích từng khái niệm một cách khách quan.

1/ CỘNG HÒA :
Một nền cộng hòa (Tiếng Latinh: res publica) là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân dân trong bang hay nước đó.

Việt Nam không phải là nền cộng hòa mà là nền quân chủ trong đó quyền lực của đảng CSVN vượt quá quyền lực mà nhân dân giao cho bằng lá phiếu. Bằng chứng : đảng CS không cần dân bầu vẫn nắm quyền.

2/ DÂN CHỦ : Bao gồm 4 yếu tố chính :

- Một hệ thống chính trị cho việc lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bằng.
- Sự tham gia tích cực của công dân, trong chính trị và đời sống dân sự.
- Bảo vệ quyền con người của mọi công dân.
- Pháp quyền, trong đó tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không ai đứng trên luật pháp.

Việt Nam chỉ có một chính phủ duy nhất cầm quyền trọn đời và không cần dân bầu. Dân chỉ bỏ phiếu khi đảng đã cử đại diện. Nhân quyền bị kiểm soát do luật của đảng đặt ra. Đảng CSVN không chịu trách nhiệm trước luật pháp.

3/ TỰ DO :

Hiến pháp CHXHCNVN tước bỏ mọi quyền tự do của người dân như : sở hữu, ngôn luận, bầu cử, lập đảng,lập hội, biểu tình, báo chí tư nhân, tôn giáo... theo luật của một đảng chính trị duy nhất. Không hề có cơ quan bảo hiến để đảm bảo nhân quyền.

4/ ĐỘC LẬP:

Nước Việt không hề độc lập khi đại hội đảng về nhân sự chịu sự thao túng của đảng CS Trung Quốc.

5/ ANH HÙNG : Tất cả anh hùng của Việt Nam đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và là những kẻ phục vụ cho nhiệm vụ cầm quyền của đảng CS chứ không phục vụ cho dân tộc.

6/ BẦU CỬ : Chỉ là bầu cử giả hiệu vì dân không có quyền chọn trực tiếp đảng, cá nhân vào các vị trí quyền lực.

7/ QUỐC HỘI : 95% là người của đảng CSVN cài vào lập pháp.

8/ TƯ PHÁP: Đảng CSVN nắm hết các cơ quan xét án, thi hành án và xử án.

9/ HÀNH PHÁP : Đứng đầu đều là những cá nhân do đảng cử chứ không do dân cử.

10/ TRUYỀN THÔNG : Do ban tuyên giáo kiểm soát và định hướng.

11/ GIÁO DỤC : Giảng dạy để đào tạo ra những con người phục vụ cho sự cầm quyền của đảng.

12/ CÔNG AN, QUÂN ĐỘI : Bảo vệ cho đảng chứ không bảo vệ đất nước và nhân dân.

Dương Hoài Linh
Ở việt nam tất cả mọi khái niệm danh xưng đều là giả, chỉ có nô lệ là thật.


Không có nhận xét nào

Nội Bật