Breaking News:

latest

KẾ ĐẾN MỸ SẼ LÀM GÌ??

Kế đến Mỹ sẽ làm gì?? Mỹ đã tính toán hết rồi. Nếu đuổi toà sứ quán Trung Quốc ra khỏi Houston thì Mỹ sẽ kiếm bước tới là tự động rú...

Kế đến Mỹ sẽ làm gì??

Mỹ đã tính toán hết rồi. Nếu đuổi toà sứ quán Trung Quốc ra khỏi Houston thì Mỹ sẽ kiếm bước tới là tự động rút toà sứ quán Mỹ ra khỏi Trung Quốc thôi

Trung Quốc không cần đuổi và Mỹ sẽ tự ra đi

Nhiều hãng xưởng Mỹ thiệt hại là chắc nhưng cách nào để nói họ về. Nói cách nào cũng không nghe thì kỳ này cuống gói mà về

Độc chiêu cô độc là thế!

Ai cần nhau! Trung Quốc cần Mỹ hay Mỹ cần Trung Quốc hơn đây. Tôi giải nghĩa nhiều lần Trung Quốc cần Mỹ hơn Mỹ cần Trung Quốc 

Rút ra là thiệt hại Mỹ??

Nếu thiệt hại thì Mỹ đã không làm

Đã đến lục dọn ra. Con đỉa hút máu Trung Quốc đã đến lúc cần cắt đứt vòi nó chấm dứt làm chuyện xằng. Nhiếu người quá ngu nói Mỹ sợ là quá điên rồ

Không có Trung Quốc thì có Ấn và các nước Á Châu khác làm nô lệ. Thị trường Trung Quốc chỉ qua là do Mỹ bơm vào giàu có giả tạo. Lúc Mỹ rút ra thì giàu có đó chẳng còn gì hứng thú

Đã cho được thì rút lại được

Rốt cuộc Trung Quốc trở lại thời Mao Trạch Đông thôi. Cấu trúc của nó vẫn là thằng khổng lồ Bắc Hàn thôi

Giàu có hồi môn còn đâu

Rồi đây đất nước Trung Quốc còn không!

Đầu năm con chuột vô số tính hiệu báo hồi nước Trung Quốc và đảng Cộng Sản không còn tại

Trong nước nạn đói đang rình rập gần kề. Cái đập Tam Hiệp đang năm trên sợ dây mỏng sẳn sàng lôi cả nước tàu ra biển Hoa Đông. Trong nước hầm hực khí thế tạo phản

Ngoài thì bị tẩy chay tứ bề. Nước Mỹ đang trừng nhòm ngó và đồng minh thế giới hiện diện đôi mắt đỏ ngầu sẳn sang đòi món nợ vi rút Corona

Còn gì hơn tương lai đen tối

Mỹ rút ra Trung Quốc cũng giống như rút ra khỏi miền nam Việt Nam năm 1973. Nhân dân Trung Quốc phòng phập chờ đợi những ngày chông gai sắp tới đây. Họ hoang mang và sợ hải hơn là mừng rở. Không biết họ có tồn tại không vì chẳng còn công ăn việc làm cho họ sống sót. Mỹ rút còn ai bơm máu đây chẳng lẻ những nước đông mình Iran, Bắc Hàn và Venezula cứu chăng. Buồn cười mấy nước đó chỉ biết ăn hại Trung Quốc chẳng làm được đối tác cái gì

Nhân dân Việt Nam cũng hóng chờ từng ngày

Họ hóng chờ hành động của Donald J. Trump

Mỗi hành động giáng vào TQ nhân dân Việt Nam và thế giới vỗ tay hoan hô. Nhân dân Trung Quốc yêu tự do họ vẫn chờ

Những con chuột lột Cộng Sản rung sợ và đếm từng ngày chúng sắp bị hạ bệ

Thật là vui tôi còn sống sót tới năm 2020

Những năm tới đầu chông gai và tôi cầu nguyện cho vị tổng thống bình an vững mạnh để có sức chiến đâu với bè lũ Cộng Sản Trung Quốc và quốc tế

Châm hết!

Jason NguyenKhông có nhận xét nào

Nội Bật