Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

SỰ ĐẦN ĐỘN CŨNG CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG GIÁO DỤC

SỰ ĐẦN ĐỘN CŨNG CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG GIÁO DỤC Khi mà xã hội ta vẫn còn những kiểu thày cô cộng trừ nhân chia còn chưa rành, thì thế hệ tương la...

SỰ ĐẦN ĐỘN CŨNG CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG GIÁO DỤC

Khi mà xã hội ta vẫn còn những kiểu thày cô cộng trừ nhân chia còn chưa rành, thì thế hệ tương lai làm sao mà bay vào vũ trụ được?

Những người này không dạy một hai học sinh, họ dạy con cái họ, nhiều học sinh trong một lớp và nhiều lớp trong một khoá và nhiều thế hệ khác nhau.

Đã khá nhiều “tranh cãi” kiểu này được phát giác, và sau khi đưa lên công luận, còn nhiều phụ huynh và người lớn khác lại cho là đúng. Đấy mới là điều tai hại.
SỰ ĐẦN ĐỘN CŨNG CÓ CHỖ ĐỨNG TRONG GIÁO DỤC
Và những điều này tại sao lại tồn tại và dư luận lại có thể phần nhiều tán đồng với sự dạy dỗ này? Hay bởi thế mà “dù có sai sót nên không làm thay đổi bản chất vấn đề” chính là hệ quả của nền giáo dục đần độn và dốt nát cũng có chỗ đứng vững chãi của nó?

Đừng xem nhẹ những “hiện tượng” và những vấn đề được coi là “nhỏ nhặt”. Đó là những thứ đại sự của những con người trên đất nước chúng ta. Đừng mang tư duy việc lớn, việc nhỏ đặt vào trong những câu chuyện rất nghiêm trọng mà ta thấy, rất nhiều, trong giáo dục. Nó xảy ra là bởi chúng ra xem nhẹ mọi thứ chứ không phải vì nó được cài đặt như thế.

Bài toán: 17 thẩm phán, bớt 7 con dao và 2 cái thớt, hỏi có mấy người bị tử hình. Giáo viên chấm bài có trả lời được không, nếu không sẽ bị kết án bởi 17 thẩm phán không quan trọng sai sót vì bản chất của giáo viên là có tội.

Lê Luân
Không có nhận xét nào

Nội Bật