Breaking News:

latest

SUY LUẬN BAYES CHO TỈ LỆ TỬ VONG CỦA CORONAVIRUS Ở VIỆT NAM

Suy luận Bayes cho tỉ lệ tử vong của coronavirus ở Việt Nam  Tính tới thời điểm này nước ta đã có 3 ca tử vong(trên 558 ca nhiễm).Vậy câu hỏ...

Suy luận Bayes cho tỉ lệ tử vong của coronavirus ở Việt Nam 

Tính tới thời điểm này nước ta đã có 3 ca tử vong(trên 558 ca nhiễm).Vậy câu hỏi đặt ra là tỉ lệ tử vong có phải là 3/558 xấp xỉ 0.5376% hay không. Chắc hẵn với chúng ta khi học bậc đại học đều đã học qua XSTK để ước lượng KTC cho 1 tỉ lệ. Và có kết quả cho ta KTC 95% của tỉ lệ tử vong sẽ dao động từ 0.139% đến 1.7%.Vậy ý nghĩa của kết quả trên là gì ?Và câu trả lời được xem là "chuẩn" như sau: Nếu lặp lại  100  nghiên cứu thì sẽ có 95 nghiên cứu có KTC 95% "bao trùm" giá trị thật của tỉ lệ tỉ vong.Nhưng đáng tiếc là cách làm trên không "khả thi" trong trường hợp này vì dịch không phải lúc nào cũng xảy ra (nếu xảy ra liên tục thì coi như chúng ta cũng không còn cơ hội để lặp lại nghiên cứu nữa .
Vậy giải pháp để trả lời câu hỏi trên là sử dụng phương pháp Bayesian.Và ở đây mình sẽ sử dụng mô hình beta-binomial.Phương pháp hay ở chỗ là cho ta tự giả định cho tỉ lệ tử vong tuân theo 1 phân phối nào đó (ở đây chọn phân phối beta).Điều khó khăn ở đây là phải xác định được các hệ số alpha,beta của phân phối.Dựa vào số lệ về tỉ lệ tử vong của những trận dịch trước kia đã xảy ra thì mình giả định rằng tỉ lệ tử vong cũng sẽ không bao giờ vượt qua 50% và sẽ nằm từ 0.01% đến 20% và ta tính được giá trị trung bình là 0.105 và độ lệch chuẩn là 0.0548 và theo biến đổi ta thu được alpha = 3.175014,beta = 27.06321.Và sử dụng phương pháp bayes ta có được xác suất 95% của tỉ lệ tử vong sẽ dao động từ 0.3938% đến 2.0172%.

Đặng Khải HoànKhông có nhận xét nào

Nội Bật