Breaking News:

latest

CẦN XEM LẠI TIẾNG VIỆT CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THỂ

CẦN XEM LẠI TIẾNG VIỆT CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THỂ  Năm trước là vụ đổi "Thu phí" thành "Thu giá". Một cách dùng từ vô nghĩa ...

CẦN XEM LẠI TIẾNG VIỆT CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THỂ 

Năm trước là vụ đổi "Thu phí" thành "Thu giá". Một cách dùng từ vô nghĩa của trẻ em chưa học chữ nhưng lại mang danh một Bộ trưởng.

Nay ký một văn bản pháp quy, ông Thể lại viết cú pháp của người rối loạn chức năng ngôn ngữ. "Về việc thành thay đổi hệ thống" là nghĩa gì? Theo các nhà ngôn ngữ học thì đó là rối loạn trên trục kết hợp hay ngữ đoạn do cái đầu không tuân theo một quy tắc nào.

Trong văn bản này, "các thành viên có tên tại Điều 1" là thành viên nào, tên họ ra sao,?

Trong các quy tắc xã hội, quy tắc ngôn ngữ là bộ mặt của tư duy và hoạt động xã hội. Ông Thể điều hành Bộ Giao thông vận tải mà đầu óc bất tuân quy tắc tối thiểu là quy tắc ngôn ngữ thì chuyện đấu thầu công trình, lập BOT và thu phí giao thông tuỳ tiện, đặc biệt là chuyện tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa là chuyện đương nhiên.

Trước thềm Đại hội Đảng, đề nghị Bộ Chính trị rà soát lại những trường hợp rối loạn chức năng ngôn ngữ gây nguy hiểm cho xã hội chứ không chỉ là chuyện xem xét tư tưởng đạo đức hay năng lực nào.
Chu Mộng Long
Không có nhận xét nào

Nội Bật