Breaking News:

latest

TRÌNH TỰ ĐỐ.T XÁC 03 CON CẨU TẠI HỐ NHÀ ĐẢNG VIÊN KỲ CỰU Lê Đình Kình

TRÌNH TỰ ĐỐ.T XÁC 03 CON CẨU TẠI HỐ NHÀ ĐẢNG VIÊN KỲ CỰU Lê Đình Kình Thấy bà con xôn xao về chuyện báo Vẹm trích dẫn việc con trai đảng viê...

TRÌNH TỰ ĐỐ.T XÁC 03 CON CẨU TẠI HỐ NHÀ ĐẢNG VIÊN KỲ CỰU Lê Đình Kình

Thấy bà con xôn xao về chuyện báo Vẹm trích dẫn việc con trai đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình thấy 03 co cẩu té hố liền đổ xăng ra chậu rồi châm lửa đổ xuống hố sau đó tạt thêm 03 tới 05 chậu xăng xuống hố kia và dư luận cười ỉa vào mặt Việt cộng cho rằng đây là một vu cáo ngu ngốc của Việt cộng y chang bó đuốc sống Lê Văn Tám.

Cá nhơn thì không tin đây là một kẻ hở ấu trĩ của Việt cộng vì Việt cộng nó không ngu như cộng đồng mạng nghĩ và không dại để hở sườn như các nhà đấu tranh dân chủ phân tách. Theo cá nhơn thì trình tự của sự việc trên là:

Đầu tiên, Lê Đình Chức con trai của đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình thấy 03 con cẩu sụp hố liền đổ 01 lượng xăng nhỏ vào chậu rồi bật lửa tạt xuống hố làm mồi sau đó tạt tiếp các chậu đầy xăng xuống. Sự việc và trình tự là như vậy, hoàn toàn hợp lý chớ không phải là hở sườn, ngu dốt như các nhà dân chủ phân tách, loan tin cười khẩy vào mặt Việt cộng.

Chuyện có đốt hay không chỉ có những diễn viên tham gia tuồng diễn kia mới biết còn chuyện mấy ông đảng viên kỳ cựu như Nguyễn Khắc Mai, Mạc Văn Trang nói đã tới cái hố kia và không thấy vách hố ám khói thì là chuyện khác, muốn biết với lượng xăng kia khi cháy có làm cho vách hố bị ám khói hay không thì hãy làm thực nghiệm xem sao nhưng dù có như thế nào thì tui vẫn nằm lòng câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là "đừng nghe những gì cộng sản nói".

Những người nói kia đều là cộng sản thì lời nói của họ không đáng để tin dù họ có là những nhà đấu tranh dân chủ nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội này./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật