Breaking News:

latest

AI XÂY BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT?

AI XÂY BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT? Nói đến bệnh viện Thống Nhất, đa số người dân Sài Gòn đều biết rằng, bệnh viện này trước 30/4/1975 có tên là bệ...

CÁI TỰ NGUYỆN CỦA THÂN PHẬN

CÁI TỰ NGUYỆN CỦA THÂN PHẬN Chúng ta hẳn vẫn nhớ hàng loạt những cái “tự nguyện” bắt buộc như tự nguyện đóng quỹ cho xã, tự nguyện đóng quỹ ...

MỘT KIỂU ĂN CƯỚP

MỘT KIỂU ĂN CƯỚP Đọc trên báo chính thống và tin trên mạng cho biết rằng sau khi ca sĩ Thuỷ Tiên đến xã Cảnh Hóa, Thủy Tiên trao ủng hộ đồng...

KHI NHÀ CHÙA CẠO TRỌC ĐẦU SƠN TINH

KHI NHÀ CHÙA CẠO TRỌC ĐẦU SƠN TINH Bão đã đi qua và thành phố Quy Nhơn thoát nạn. Cúi đầu lạy tạ Đức Quán Thế Âm cứu độ chúng sinh. Cảm ơn c...

Nội Bật