Breaking News:

latest

NHIỀU NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ SINH RA...CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH?

NHIỀU NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ SINH RA...CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH? Chỉ tính riêng ngành giáo dục, có ít nhất 2 Nghị định, Thông tư không được thực thi hàn...

NHIỀU NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ SINH RA...CHỈ ĐỂ LÀM CẢNH?

Chỉ tính riêng ngành giáo dục, có ít nhất 2 Nghị định, Thông tư không được thực thi hàng chục năm nay hoặc nơi áp dụng, nơi không hệt kiểu xôi đỗ.

1. Hướng dẫn chi trả chế độ phụ cấp dạy trẻ khuyết tật hòa nhập trong Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ gần 10 năm hầu như vẫn chỉ nằm trên giấy.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật quy định về chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật như sau:

"Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau: Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật = Tiền lương 1 giờ dạy của giáo viên x 0,2 x Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật".

Thế nhưng trên thực tế, nhiều tỉnh thành đã lờ đi khoản phụ cấp này của nhà giáo, trong đó, tỉnh Hải Dương, Quảng Bình, Đắc Lăk... là những ví dụ.

2. Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ trả thêm giờ đối với giáo viên dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, tiền lương dạy thêm giờ được tính theo các công thức sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy x 150%.

Trong đó: Tiền lương 01 giờ dạy = [(Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học) : (Định mức giờ dạy/năm)] x [Số tuần dành cho giảng dạy: 52 tuần].

Thế nhưng theo thông tin tôi nhận được, nhiều năm nay thầy cô trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được chi trả đúng thông tư này.

Thậm chí, một Phó Hiệu Trưởng của một nhà Trường trên địa bàn tỉnh từng cho biết, kế toán khi lĩnh tiền dạy vượt giờ vẫn làm theo thông tư nhưng thực tế chi trả thầy cô có trường 35, 40, 45, 50 ngàn/tiết hệt kiểu mạnh ai người ấy làm, THÔNG tư không bằng TRƯỜNG tư.

Thực trạng này Chính Phủ, Lãnh đạo các địa phương có biết hay lờ đi, giả vờ không biết để mỗi nhà Trường tự biến mình thành lãnh địa cát cứ của Hiệu Trưởng, kế toán còn quỳên lợi nhà giáo bị lãng quên tới hàng chục năm?

Và nếu Nghị định, Thông Tư ra đời không được áp dụng thì thử hỏi, Chính Phủ ra Thông Tư, Nghị định...để làm gì?

Thanh Lan
Không có nhận xét nào

Nội Bật