Breaking News:

latest

NƯỚC VIỆT ĐIÊU TÀN BỞI NHỮNG CON RẮN HÁN GIAN ,VIỆT GIAN

NƯỚC VIỆT ĐIÊU TÀN BỞI NHỮNG CON RẮN HÁN GIAN ,VIỆT GIAN  Phạm Quang Vinh - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho rằng “học tiếng Trung là như cầu của ...

NƯỚC VIỆT ĐIÊU TÀN BỞI NHỮNG CON RẮN HÁN GIAN ,VIỆT GIAN 

Phạm Quang Vinh - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ cho rằng “học tiếng Trung là như cầu của dân Việt” ,và tôi muốn hỏi vì lý do gì không phải Tiếng Anh mà là Tiếng Trung ..?! Như người dân ta cũng biết Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu ,ngôn ngữ chung của thế giới ,vậy học Tiếng Trung nhu cầu ở đây để làm gì …?!

Ông Phạm Quang Vinh nên biết rằng Việt Nam hội nhập với chuẩn công dân toàn cầu thì cần có kiến thức - kỹ năng - phẩm chất và một điều không thể thiếu đó là cần trang bị ngôn ngữ Tiếng Anh đối với thời kỳ hội nhập để trở thành “công dân ASEAN” ,“công dân toàn cầu” ,vậy theo ông Tiếng Trung có ý nghĩa gì ..?!

Sứ mệnh “chính đốn ,cũng cố thống nhất đảng Việt – Trung” và thống nhất nhân dân đã hình thành nên một nước Việt chẳng khác nào một giỏ rắn Trung Hoa ,một xã hội hỗn mang từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu ,những con rắn Hán gian ,Việt gian ra vào hang trên khắp cả nước ,một nước Việt điêu tàn vì nội xâm..

“Condition Of Slavery”
Không có nhận xét nào

Nội Bật