Breaking News:

latest

CƠ ĐỒ CỦA TRỌNG

CƠ ĐỒ CỦA TRỌNG Thái thú Trọng phun: "Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay" Úi trời ơi! ...

CƠ ĐỒ CỦA TRỌNG

Thái thú Trọng phun: "Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay"

Úi trời ơi! Cái "cơ đồ" của ảnh rách bươm như cái quần lót của mấy mợ đĩ già; cái "vị thế" và "uy tín" của ảnh là đi tới đâu người ta cũng chận lại xét từ đầu tới đít sợ nó chui vào nước mình làm đĩ, ăn cắp; và cái "tiềm lực" của ảnh là thành đại cái bang đi ở đợ, làm cu li cho cả Lào và Kampuchia và thành một nước nô lệ cho Tàu.

Nhờ ăn mày được mớ tiền của tư bản bố thí cho; nhờ tiền "bọn đu càng" hàng năm gởi về hàng chục tỷ đô la; và nhờ tiền đào xới tài nguyên quốc gia đem bán rẻ cho ngoại bang mà có được miếng thịt miếng cá nhét vào mồm khỏi phải ăn bo bo ỉa không ra cứt nữa mà ảnh có cái để nói phét mị dân.

"Dân ngu khu đen" vì là "dân ngu" nên tin thì không nói làm gì, nhưng đám "trí thức thiếu ngủ" Việt Bắc cỡ Thái Bá Tân cũng đem mớ nhà lầu xe hơi bây giờ ra so sánh với thời ăn bo bo đóng thuế cứt rồi khen VC giỏi.
VC mà "giỏi"  bằng cái móng chân của các nhà lãnh đạo Singapore, Đại Hàn, Kampuchia... thì với đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện thuận lợi VN có được đó, VN đã thành một cường quốc như Nhật, hoặc ít ra cũng bằng Đại Hàn rồi; chứ không phải là cái thùng rác của tàu, cái động đĩ của thế giới... như hiện nay.


Ngo Du Trung
Không có nhận xét nào

Nội Bật