Breaking News:

latest

LẬT SƯ - VIỆT CỘNG Hoàng Duy Hùng ĐÂU ? HÃY GIÚP VIỆT CỘNG KIỆN NGAY AMAZON VÀ TÀU CỘNG

LẬT SƯ - VIỆT CỘNG Hoàng Duy Hùng ĐÂU ? HÃY GIÚP VIỆT CỘNG KIỆN NGAY AMAZON VÀ TÀU CỘNG Vẹm cái Trần Kiều Ngọc bên Úc ngoa ngôn "cờ Vàn...

LẬT SƯ - VIỆT CỘNG Hoàng Duy Hùng ĐÂU ? HÃY GIÚP VIỆT CỘNG KIỆN NGAY AMAZON VÀ TÀU CỘNG

Vẹm cái Trần Kiều Ngọc bên Úc ngoa ngôn "cờ Vàng chỉ là tấm vải,..." nhưng rất nhiều kẻ tiểu tâm đã lợi dụng Cờ Vàng để quyên tiền ăn dọng. Việt cộng nằm vùng Hoàng Duy Hùng bên này thì trùm cờ m.áu lên bàn thờ tổ tông lấy làm vinh dự nhưng Tàu cộng nó lấy làm tấm thảm ch.ùi c.ứt, nước đái và bán công khai, rộng rãi trên amazon luôn.

Yêu cầu Việt cộng nằm vùng - lật sư Hoàng Duy Hùng kiện amzon, Tàu cộng ngay nếu không thì cái bàn thờ của m.ày cũng chỉ là cái cầu tiêu khi được mày phủ cờ m.áu lên.

Ngặt là Tàu cộng nó có đủ lý chứng của nó để bảo vệ cho việc buôn bán của nó trên amazon. Nó nói cờ m.áu của Việt cộng là cờ Phúc Kiến bên nước nó được Hán tặc hồ chí minh lấy làm cờ cho tộc cối. Nó không vui sẽ còn kiện ngược lại tội ăn cắp bản quyền của nó thì Việt cộng chui bồn cầu chớ kiện cái quần què./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật