Breaking News:

latest

VỀ CÓ ĐÚNG MŨ ĐÔNG PHA Ở VIỆN BẢO TÀNG BÊN MỸ LÀ MŨ THƯỜNG TRIỀU CỦA QUAN NGŨ PHẨM THỜI NGUYỄN KHÔNG ?

Về có đúng mũ Đông Pha ở viện bảo tàng bên Mỹ là mũ thường triều của quan Ngũ Phẩm thời Nguyễn không ? #chu_Vu_Kim_Loc Theo bài viết Nghi vấ...

Về có đúng mũ Đông Pha ở viện bảo tàng bên Mỹ là mũ thường triều của quan Ngũ Phẩm thời Nguyễn không ?

#chu_Vu_Kim_Loc

Theo bài viết Nghi vấn của nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc về mũ Ngũ phẩm VN lưu lạc Campuchia (xem >> https://thanhnien.vn/van-hoa/nghi-van-cua-nha-nghien-cuu-vu-kim-loc-ve-mu-ngu-pham-vn-luu-lac-campuchia-1328786.html), thì chú Vũ Kim Lộc khẳng định "nếu chiếu theo điển chế thì mũ được trang trí với số lượng 3 hoa, nhưng không có hoa bằng vàng, đã cho biết chủ nhân của chiếc mũ này có hàm Ngũ phẩm của Việt Nam."

Về có đúng mũ Đông Pha ở viện bảo tàng bên Mỹ là mũ thường triều của quan Ngũ Phẩm thời Nguyễn không ?

Nhưng đáng tiếc bộ Hội Điển Quyển 78 có cho chúng ta biết về loại mũ Đông Pha thường triều của văn ban là****

Văn ban chánh tòng ngũ phẩm: ... Thường triều, đội mỹ đông pha, phía trước 2 hoa, 2 con giao long, phía sau 1 hoa 2 con giao long, trang sức thuần bằng bạc ...

Văn ban chánh tòng lục phẩm: ... Thường triều, dùng mũ đông pha, phía trước 1 hoa, 2 con giao long, phía sau 1 hoa, trang sức thuần bằng bạc ...****
Như thế, nếu là mũ đông pha thường triều, thì ở phía sau phải có 1 hoa và 2 con giao long bằng bạc. Đáng tiếc rằng là chiếc mũ ở thư viện Mỹ phía sau chỉ có 1 hoa bằng bạc mà thôi. Nên từ bức hình ở viện bảo tàng bên Mỹ, phía sau có 1 hoa và không có giao long, chúng ta chỉ có thể khẳng định đây là mũ Đông Pha thường triều dành cho Lục Phẩm, chứ không là mũ Đông Pha thường triều dành cho Ngũ Phẩm như chú Vũ Kim Lộc khẳng định.

Và đó là còn chưa nói, bức hình ở viện bảo tàng Mỹ chưa bao giờ thể hiện phía trước của mũ ra sao, nên không hiểu từ đâu mà chú Lộc đã dựa vào để khẳng định "Các trang sức hiện còn 3 hoa (1 ở trán mũ, 1 ở trên trán mũ, 1 ở sau mũ), các hoa này đã bị oxy hóa có màu đen cho thấy là bằng bạc, loại hình giao long không thấy, có lẽ đã bị mất” ?

Mời bạn tham khảo

Dĩ nhiên mình có thể sai, nếu có mời bạn lên tiếng để mình cùng học hỏi


Thanks

Brian

Về có đúng mũ Đông Pha ở viện bảo tàng bên Mỹ là mũ thường triều của quan Ngũ Phẩm thời Nguyễn không ?

Về có đúng mũ Đông Pha ở viện bảo tàng bên Mỹ là mũ thường triều của quan Ngũ Phẩm thời Nguyễn không ?


Không có nhận xét nào

Nội Bật