Breaking News:

latest

TẠP NIỆM

TẠP NIỆM Đợt chuyển rau hôm nay không rõ có vấn đề gì mà tới 5 giờ chiều mới giao được ở Hóc Môn và sau đó khoảng nửa giờ là Bình Tân. Có lẽ...

NÓI RÕ 1 LẦN VỀ ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC

NÓI RÕ 1 LẦN VỀ ÔNG TRẦN HUỲNH DUY THỨC Bất cứ một cái chết nào cũng là điều đáng tiếc. Kể cả ô Thức không phải là người đấu tranh đi chăng ...

QUYỀN LỰC CỦA MỘT CÔNG DÂN MỸ

QUYỀN LỰC CỦA MỘT CÔNG DÂN MỸ Nhiều người Việt mình ở Mỹ là công dân Mỹ chưa biết hết quyền lực mà Hiến pháp và pháp luật trao cho công nhân...

CHỐT DI ĐỘNG

CHỐT DI ĐỘNG Mấy hôm nay thấy anh em post nhiều ảnh các chốt kiểm tra người ra đường đông nghịt. Nguy cơ lây dịch ở đây chứ đâu. Người ta cứ...

THÁO CHẠY VÀ TRỞ VỀ

Tháo chạy và trở về Một cuộc tháo chạy “vĩ đại” của dân tỉnh lẻ khỏi các thành phố lớn như HCM, HN đang phơi bày trước mắt chúng ta cái sự t...

GIẢM THIỂU TỬ VONG

GIẢM THIỂU TỬ VONG Ngày hôm qua, khi viết bài này, tôi gần như rất khó tập trung, vì phải giải quyết một số công việc cấp bách, như dự định ...

XẢO NGÔN...

Xảo ngôn...    Thưa ông chiên da kinh tế ! Ông nói "không nợ thì làm sao mà giàu, nợ thì chứng tỏ anh uy tín, không có gì phải xấu hổ k...

Nội Bật