Breaking News:

latest

LÝ GIẢI VỀ HIỂU LẦM BÁNH MỲ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

LÝ GIẢI VỀ HIỂU LẦM BÁNH MỲ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM Từ các thông tin trên mạng về công an, cán bộ ... ở VNCS đều khẳng định "b...

LÝ GIẢI VỀ HIỂU LẦM BÁNH MỲ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Từ các thông tin trên mạng về công an, cán bộ ... ở VNCS đều khẳng định "bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu". Nhận thấy:
- Họ tự quay clip làm bằng chứng biện minh cho cách hiểu của họ về bánh mì.
- Nghĩa là, tư duy của họ đã suy nghĩ thống nhất rằng bánh mì là một loại tài sản bằng vật chất không phải từ bột mì.

Vì sao tư duy của họ bị biến đổi như biến chủng cô vít? Rất dễ hiểu.

Từ thời bộ trưởng CA Trần Đại Quang chưa đi bán muối, trong ngành công an đã quy định bánh mì không làm từ bột mì mà làm bằng polimer. Lúc đó, công an giao thông được giao khoán nhiệm vụ đi phạt tiền người đi đường lấy tiền xài và nộp cho chỉ huy. 

Khi kêu gọi phòng chống tham nhũng trong ngành công an, quy định trong CSGT là xét người, chỉ cho đem tiền theo ăn bánh mì trong ca trực và khi về bị xét người tiếp xem có dư thừa là tham nhũng. Do vậy, chiến sĩ ra đứng đường thu tiền xong, mua bánh mì và nhét tiền vô ổ bánh mì đó. Sau ca trực, họ đem bánh mì về chia nhau. Chỉ huy xét  và thấy ít, nghi ngờ lính ăn bớt nên thường cằn nhằn, tao còn đói mà bánh mì này toàn bột mỳ, tao đéo ăn được. 

Từ khi bánh mỳ được coi là tiền phạt của các đồng chí công an giao thông, phong trào coi bánh mì là tiền polimer lan rộng sang các cơ quan hành chính, ủy ban nhân dân theo cách biểu dương cá nhân tiên tiến xuất sắc. Dần dà, hầu như các cán bộ, công chức không còn nhớ bánh mỳ làm từ bột mì, dùng làm đồ ăn.

Trải qua nhiều năm rồi, khá nhiều cán bộ công chức trong hệ thống chính quyền VNCS đâu biết bánh mỳ là thực phẩm.


Vuong Pham Nhat
LÝ GIẢI VỀ HIỂU LẦM BÁNH MỲ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

LÝ GIẢI VỀ HIỂU LẦM BÁNH MỲ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

LÝ GIẢI VỀ HIỂU LẦM BÁNH MỲ KHÔNG PHẢI LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM


Không có nhận xét nào

Nội Bật