Breaking News:

latest

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CÓ THIÊN TÀI ĐẾN MỨC ĐỘ CHỈNH SỬA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP MỸ KHÔNG ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh có thiên tài đến mức độ chỉnh sửa bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ không ? Nhờ thầy Gia Ninh Trần chia sẻ, mình mới biết có bà...

Chủ tịch Hồ Chí Minh có thiên tài đến mức độ chỉnh sửa bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ không ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh có thiên tài đến mức độ chỉnh sửa bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ không ?

Nhờ thầy Gia Ninh Trần chia sẻ, mình mới biết có bà học giả Lady Borton nào đó, rêu rao với nhà văn Sơn Tùng, về "Các nhà sử học Mỹ vẫn sai lầm ở chỗ họ nghĩ rằng Hồ Chí Minh trực tiếp trích dẫn bản Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Ông không hề trích dẫn. Trái lại, Hồ Chí Minh đã sửa đổi tài liệu đó để khẳng định cách nhìn của ông".

Xem >> https://www.facebook.com/gianinh.tran.3/posts/2953439134869671

Và để khẳng định, bà đã đưa ra chứng cớ rằng là:****
Bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ viết: "We hold these truths to be self evident, that all, men are created equal… (emphasis) (Chúng tôi coi đây là những chân lý hiển nhiên rằng MỌI ĐÀN ÔNG sinh ra đều bình đẳng.

Nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh bắt đầu bằng “Tất cả mọi người (tôi gạch dưới) đều sinh ra có quyền bình đẳng”- All people (emphasis) are created equal".****Mình đọc cách bà học giả này phân tích như thế, thật sự bị shocked. Vì với những ai học bên Mỹ, thì chắc là họ biết khái niệm Bình Đẳng trên trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ ít nhiều dựa vào thuyết của triết gia John Locke. Mà triết gia (hay tư tưởng gia) John Locke dùng men / man hơi nhiều đúng không ? Còn John Locke là ai, thì các bạn nên tự tra mạng mà tìm hiểu, và Men / Man trong những bài viết của John Locke nên hiểu ra sao, các bạn tìm hiểu luôn.Quay lại phần trên, có đúng là All Men trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ là chỉ giới hạn cho "mọi đàn ông" thật không, thì bạn chưa cần phải tra sách ngữ học Anh ngữ gì cả, mà chỉ cần thử đọc luôn bản Anh ngữ Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ này, nó còn có các câu:(1) "a decent respect to the opinions of Mankind"(2) "that all Men are created equal"(3) "That to secure these rights, governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed."(4) "We must, therefore, acquiesce in the necessity, which denounces our Separation, and hold them, as we hold the rest of Mankind, Enemies in War, in Peace Friends"Thế thì theo bạn, những câu viết trên liên quan đến Men hay ManKind có là 100% chỉ "mọi đàn ông" hay "giống đực" không ? Dĩ nhiên nếu có, thì xin thưa với bạn, bạn về đọc thêm John Locke hay Anh ngữ cho vui.Và chúng ta không biết bà học giả Lady Borton học Anh ngữ ra sao mà bà khẳng định chủ tịch Hồ Chí Minh thiên tài đến nỗi đổi "Mọi Đàn Ông All Men" thành ra "Tất cả mọi người All people".Oh wow trong Anh ngữ mà viết Tuyên Ngôn Độc Lập, có dùng "All People" nữa thiệt hả ? Chủ tịch Hồ Chí Minh thiên tài quá ha.Thế bạn có biết, là luôn trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ, chữ People ấy cũng đã có mặt đầy luôn trong đó không, chứ chả ai đợi tới Bác Hồ chỉnh sửa gì cả. Đây, một vài ví dụ dưới đây:(1) "When in the Course of human events, it becomes necessary for one PEOPLE to dissolve the political bands which have connected them with another"(2) "it is the Right of the PEOPLE to alter or to abolish it"(3) "He has refused to pass other Laws for the accommodation of large districts of PEOPLE"(4) "He has erected a multitude of New Offices, and sent hither swarms of Officers to harrass our PEOPLE, and eat out their substance."....Thế các học giả Việt Nam có giải thích cho bạn tại sao các cha đẻ nước Mỹ, khi viết bản Tuyên Ngôn Độc Lập bằng Anh ngữ, có đoạn thì dùng a People, có đoạn thì dùng the People, có đoạn thì dùng one People, có đoạn thì dùng those People, có đoạn thì dùng our People không ? Hoặc tại sao các cha đẻ nước Mỹ lại có đoạn dùng Mankind, có đoạn dùng Men, có đoạn dùng Mankind, có đoạn dùng human không ? Tại sao các cha đẻ nước Mỹ không dùng All People vậy bạn ? Nên thưa các bạn, trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập gốc của người Mỹ, các cha đẻ của nước Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, họ đã phân biệt chỗ nào dùng People, chỗ nào dùng Men, chỗ nào dùng Mankind, chỗ nào dùng Human rồi bạn ạ. Mà các cha đẻ nước Mỹ, toàn là dân tư sản gộc, các ông chủ đồn điền lớn, sinh ra là đã nói tiếng Anh, sao họ không dùng "All People" vậy bạn ? Mà chủ tịch Hồ Chí Minh viết Mọi người bằng tiếng Việt mà, ông có viết tiếng Anh đâu mà bà Lady Bordon lại giảng là "All People" gì đó ? Có ai viết All People trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập không ? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập là một niềm tự hào của 1 dân tộc, chứ có phải là giấy bán heo đâu mà có All People gì trong đó hả bạn ?Đây, cho các cụ giáo sư tiến sĩ Việt Nam nào khen chủ tịch Hồ Chí Minh rất thiên tài trong vụ này, xin các cụ dịch thử câu "That to secure these rights, governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed." ra Việt ngữ thử xem. Các cụ không dịch được chuẩn xác, thì xin các cụ cũng làm ơn từ nay đừng đi giảng bậy cho người Việt về chủ tịch Hồ Chí Minh thiên tài như thế nào nữa. Và thưa các cụ, các cụ mà có giảng Men là "Mọi đàn ông", thì Brian còn nhiều câu để hỏi các cụ liên quan tới chữ Men hay Man này lắm, ví dụ thưa các cụ, trong thần thoại Hy Lạp, có cả các thời đại loài người the Five Ages of Man thì các cụ dịch ra sao ạ ?Regards,

Brian


Không có nhận xét nào

Nội Bật