Breaking News:

latest

NGƯỜI HAY CHÓ?

NGƯỜI HAY CHÓ? Chó, muôn đời vẫn là chó! Người, muôn đời vẫn là người! Nhưng. - Khi người nuôi chó nuôi nó để sinh lợi, bán hoặc ăn thịt thì...

NGƯỜI HAY CHÓ?

Chó, muôn đời vẫn là chó!
Người, muôn đời vẫn là người!
Nhưng.
- Khi người nuôi chó nuôi nó để sinh lợi, bán hoặc ăn thịt thì thân phận nó chính xác là loài chó.
- Khi người nuôi nó xem nó là bạn, là anh em, là 1 phần của mình thì nó trở thành vô giá, vì không ai có thể dùng tiền mua nó được, dù rằng chủ nó nghèo. Như vậy, đối với chủ, nó không còn là chó nữa.
 Xét về phương diện của vợ chồng anh Hùng nuôi 15 con chó. Dù trong hoàn cảnh chật vật, nghèo khó anh phải chia sẻ với chúng từng miếng cơm, từng con cá mà anh không bán hoặc cho ai. Như vậy, đối với anh, chúng nó không phải là chó, mà là những người bạn, là những đứa con tinh thần.
 Có thể nói:
Những người nào ủng hộ chính quyền Cà Mau tiêu hủy 15 con chó của anh Hùng, thì có thể nói rằng, não trạng của họ là não trạng của loại chó dại.
 Chính quyền Cà Mau đã thấy sai trong việc giết chó, thì não trạng chó má ban đầu của họ đã có thêm một chút não người.
 Nhưng, phải chờ xem tiếp theo chính quyền Cà Mau sẽ dùng não người hay não chó để giải quyết hậu quả với vợ chồng anh Hùng.
 Khi đó mới kết luận được, bọn họ thuộc não người hay não chó!


Ngô Trường An
Không có nhận xét nào

Nội Bật