Breaking News:

latest

TRAN HÙNG XIN TIẾT LỘ NHƠN THÂN

TRAN HÙNG XIN TIẾT LỘ NHƠN THÂN Rất nhiều tên Việt cộng nằm vùng, Việt gian, dân chủ cuội, Vẹm kiều, Hán nô, Hán cộng muốn biết Tran Hung là...

TRAN HÙNG XIN TIẾT LỘ NHƠN THÂN

Rất nhiều tên Việt cộng nằm vùng, Việt gian, dân chủ cuội, Vẹm kiều, Hán nô, Hán cộng muốn biết Tran Hung là thằng lòi nào.

Đám Việt cộng Phạm Thành Bà Đầm Xòe thì nói Tran Hung là ông Trần Hùng Văn bút danh Việt Thường nào đó năm nay trên 80 chục tuổi đầu. Có kẻ thì lấy cái nick Hung Tran nào đó có hình bà sơ chuyên đi kêu gọi quyên góp tiền bạc, lại có kẻ cho rằng Tran Hung chỉ là hồn ma bóng quế, là chó ngộ, là một nhóm chớ không phải một thằng, là đờn bà chớ không phải đờn ông,...

Gần đây nhứt thì Việt cộng nằm vùng Nguyễn Văn Đài lai chym vu cáo Tran Hung, thách thức Tran Hung ra mặt tranh luận hoặc cho địa chỉ để hết dịch thì Radio Vẹm này sẽ bay tới gặp mặt. Radio Vẹm còn cho rằng những FBker hải ngoại mà giấu mặt, không bao giờ ra mặt trên FB thì chắc chắn 100% là Việt cộng nằm vùng,...

Túm lại, chúng nó chỉ muốn Tran Hung ra mặt để bịt miệng Tran Hung vĩnh viễn theo kiểu Hán nô Tô Lâm cho quân qua Đức bắt cóc sâu mọt Trịnh Xuân Thanh nên chúng nó bằng mọi giá phải làm cho thằng Tran Hung ra mặt.

Tánh Tran Hung nóng như cứt ngựa, đứa nào khích thì Tran Hung chìu, đứa nào khều thì Tran Hung chích. Ok, Tran Hung sẽ ra mặt như 02 tấm hình kèm theo ở status này. Mại vô nhận diện Trần Việt Hùng tức Tran Hung phản động yêu nước Việt Nam và nước Mỹ nhưng không chống cộng mà chỉ tâm nguyện DIỆT CỘNG. 

Bởi vì với Tran Hung thì Việt cộng là loài cỏ dại phải đào tận gốc, tróc tận ngọn, phơi khô tưới xăng châm lửa đốt cháy ra tro chớ không thể nào cho phép Việt cộng được thay đổi, được làm tắc kè đổi màu như nước Nga hậu Liên Sô sụp đổ./.

Trần Việt Hùng - Tran Hung xin mời./.Không có nhận xét nào

Nội Bật