Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Breaking News:

latest

LỜI CHÚC CUỐI NĂM

LỜI CHÚC CUỐI NĂM  Hôm nay, bên Việt Nam là ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, là người Việt Nam, dù xa quê hương từ tấm bé nhưng truyền thống ...

TỘI ÁC KHÓ THA THỨ.

TỘI ÁC KHÓ THA THỨ. Giúp đỡ người đang hoạn nạn, đang gặp cảnh khó khăn vốn là đạo lý làm người. Dân tộc ta từ xưa đến nay luôn xử sự như vậ...

BÀI HỌC KHÔNG THUỘC

BÀI HỌC KHÔNG THUỘC Năm 1954, trước khi hiệp định Geneve được ký kết thì VC đã chuẩn bị xong mọi thứ cho việc xâm lăng miền Nam sau này: chô...

"LUẬT" MỚI CỦA "LUẬT SƯ" VC

"LUẬT" MỚI CỦA "LUẬT SƯ" VC Cái "luật" mới của anh "luật sư" VC này rất giống loại luật rừng của VC....

SỰ THANH LỌC TUYỆT VỜI Ở MỸ VÀ VIỆT NAM

SỰ THANH LỌC TUYỆT VỜI Ở MỸ VÀ VIỆT NAM Để bức tử Việt Nam Cộng Hoà, cộng sản Bắc Việt, cộng phỉ Nam Việt và khối cộng sản biết rõ chúng khô...

NHỮNG KẺ KHÓC MƯỚN VĨ ĐẠI

NHỮNG KẺ KHÓC MƯỚN VĨ ĐẠI Việt cộng nó khóc mướn vĩ đại là bản chất, là nhiệm vụ Chánh trị thì ta có chửi cha nó cũng bằng thừa. Người Việt...

Quảng Cáo