Breaking News:

latest

KHỔ NHƯ CHU HẢO

KHỔ NHƯ CHU HẢO Rồi cũng đến chuyện Giáo sư Chu Hảo bị đảng kỷ luật vì những vấn đề đối lập đường lối với đảng CSVN, mà ông là một thành viê...

TẠI SAO SÀI GÒN NGẬP NƯỚC ?

TẠI SAO SÀI GÒN NGẬP NƯỚC ? Đó là do chính sách bê tông hoá để bán đất, bán bất động sản để thu ngân sách nhằm nuôi một bộ  máy chính quyền...

ĐẠI LÝ PHIẾU BÁN DÂM

ĐẠI LÝ PHIẾU BÁN DÂM  Tháng mười có chiếu vua ra Bán dâm chỉ được vài ba bốn lần Lương thầy vừa đủ miệng ăn Đời em chỉ biết nuôi thân bằng l...

ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN HỮU

ĐẢNG DÂN CHỦ MỸ ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN HỮU Trong Kinh Thánh Cựu Ước viết rằng “Đức khôn ngoan quý giá hơn vàng bạc, ngọc ngà châu báu vì có được...

Nội Bật