Breaking News:

latest

LÙA CỪU ĐẾN LÒ SÁT SINH

LÙA CỪU ĐẾN LÒ SÁT SINH Một gã, được cho là nhà giàu, đang là Phó tổng giám đốc tập đoàn FPT, lại có thể ru ngủ người dân (ít nhất là số ba ...

TRỌNG & KHINH VÌ ĐÂU ???

TRỌNG & KHINH  VÌ ĐÂU ??? Qua những gì nhìn thấy và mới đây tại nghị trường LHQ .  Chợt ngẫm nghĩ, lời nhận xét (hình dưới )cũng đâu có ...

Nội Bật