Breaking News:

latest

Brian Wu - Về trận Tết Mậu Thân 1968

Về trận Tết Mậu Thân 1968  Kỷ niệm của mình về trận Tết Mậu Thân là thời xưa, một bà mẹ ở California, cả chục năm sau, vẫn khóc ngất kh...

TỔNG THỐNG TRUMP CÓ KHÙNG HAY KHÔNG ?

TỔNG THỐNG TRUMP CÓ  #KHÙNG HAY KHÔNG ? . Năm 2016, khi ông Donald Trump, một tỉ phú, ra ứng cử chức tổng thống của siêu cường số 1 thế...

Nội Bật