Breaking News:

latest

ĐỪNG THỜ Ơ

ĐỪNG THỜ Ơ Đã nói đến xã hội là nói đến sự kết nối giữa con người và con người. Sự kết nối ấy nhằm mục đích làm cho con người có cuộc sống a...

CÁI MẶT NẠ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA DÂN

CÁI MẶT NẠ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA DÂN Họ thông báo công khai là tất cả các chỉ số về môi trường tại khu vực cháy nhà máy Rạng Đông đều ở ngưỡng a...

SỰ GIẢN DỊ CỦA NHỊ VỊ TỔNG THỐNG

SỰ GIẢN DỊ CỦA NHỊ VỊ TỔNG THỐNG Khi nói đến đức tính giản dị, Việt cộng luôn đưa ra hình ảnh của súc vật hồ chí minh để bịp bợm nhân dân, n...

KINH NGHIỆM PHÂN BIỆT CỘNG NÔ QUA ẢNH

KINH NGHIỆM PHÂN BIỆT CỘNG NÔ QUA ẢNH Qua những năm truy tầm, DIỆT CỘNG trên diễn đàn mạng xã hội, cá nhơn đã đúc kết một số kinh nghiệm hữu...

SÁT MIỆNG HỐ CHIẾN TRANH

SÁT MIỆNG HỐ CHIẾN TRANH  Tình hình chính trị trong nước và quốc tế đã có nhiều diễn biến dồn dập hơn từ sau khi hội nghị G7 tại Pháp kết th...

CONSERVATIVE - NGƯỜI CÁNH HỮU LÀ AI?

[CONSERVATIVE - NGƯỜI CÁNH HỮU LÀ AI?] Người Cánh Hữu (Conservative) là một người ‘Conserve’ tức Bảo Tồn những giá trị Tự Do Cổ Điển. Trong ...

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CT HCM

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CT HCM Thời phong kiến, kẻ kế vị mà sửa chữa di chiếu của tiên đế thì tội rất nặng, thậm chí bị giết. Như trường hợ...

Nội Bật