Breaking News:

latest

ĐỘC LẬP 2/9 - SỰ THẬT

[ĐỘC LẬP 2/9 - SỰ THẬT] Khác với những bài viết khác về cái gọi là Lễ Độc Lập 2 Tháng 9 (Ngày Quốc Khánh), tôi sẽ không dài dòng mà chỉ tổng...

‘QUỐC’ VÀ ‘CUỐC’

Định dẹp chuyện đánh vần tiếng Việt sang một phía, vì có nói nhiều thì những kẻ có đức “đéo thèm học” cũng chẳng hiểu gì. Những kẻ ấy cãi vẫ...

CƠM TẤM KIỀU GIANG

Cả một đoàn cán bộ với một dàn nhà báo đi theo kiểm tra nhà hàng cơm tấm Kiều Giang. Ngay hôm đó, một vài tờ báo đã có bài báo lên án và kết...

BÁT QUỐC LIÊN QUÂN

Thời cận đại, Trung Quốc có Từ Hy Thái Hậu chuyên quyền chấp chính, tự cho mình là đúng, dẫn đến Trung Quốc bị liên quân 8 nước gây sức ép  ...

KIẾN TẠO ?

Những vụ  doanh nghiệp  Con Cưng, Cơm tấm Kiều Giang, TNG...cho thấy Luật pháp và các cơ quan thực thi luật pháp không có biện pháp bảo vệ c...

SỰ THẬT CHO KIỀU GIANG

Về sự kiện cơm tấm Kiều Giang, tôi nghĩ những tờ báo đã thông tin “phụ gia lạ” nên có một lời đính chính để không những trả lại sự trinh bạc...

ĐCS CÓ THỂ SỤP ĐỔ KHÔNG?

[ĐCS CÓ THỂ SỤP ĐỔ KHÔNG?] Đây là một trong những câu hỏi nhiều người hỏi tôi nhất cũng như được đề cập tới trên các điễn dàn. Thông thường ...

Nội Bật